:-)

Baltík

Baltík

Určitě znáte starého a známého baltíka.

Baltazar:
Programovací a kreslicí systém SGP Baltazar 5 (Profi) navazuje na řadu profesionálních grafických preprocesorů SGP. Tento systém je určen pro výuku strukturovaného programování v jazyce C a je vhodný nejen pro dospělé ale díky své koncepci strukturogramů, maker a česky pojemnovaných příkazů a funkcí i pro mládež a děti od 12 let.
SGP Baltazar je postavený na nástroji SGPc (Soukup Graphic Preprocessor pro jazyk C). K tomuto nástroji je přidána knihovna funkcí v jazyce C (nazvaná Baltazar podle ústřední postavičky knihovny). Celý systém SGP Baltazar pak sestává z modulů:
  • SGP Sedit - editor strukrurálních diagramů - strukturogramů - některými autory nazývanými J-S (Jackskon-Soukupovy) diagramy. Pozn. přestože tento nástroj pro zápis algoritmů vznikl na rozhraní 80-tých a 90-tých let, dosud nebyl překonán a program samotný dodnes funguje jak pod MS-DOSem, tak pod Windows, které korektně emulují MS-DOS. Až od Windows XP nastaly problémy s diakritikou v celoobrazovkovém režimu. Pokud SGP Baltazar běží v okně, čeština se zobrazuje korektně a program je možné používat.
  • SGP Tedit - textový editor
  • SGP Paint - grafický editor, na svou dobu velice propracovaný, umožňuje plynule měnit RGB složky, vytvářet transparentní ikony (.ICO), obsahuje spreje (kulatý, oválný, čtverhraný) samozřejmě s různou hustotou a přirozeným rozptylem částic a další na svou dobu (1993) ne zcela běžné nástroje v bitmapových editorech.
  • SGP Cinter - vlastní interpreter jazyka C
  • SGP Helper - systém nápovědy s velice propracovaným rychlým ovládáním, které taktéž dosud nebylo překonáno
  • SGP Manager - manažer souborů pro správu projektů a souborů SGP

Verzie Profi umí generovat "samospustitelné" soubory (exe).

Programovací systém SGP Baltazar získal kromě různých ocenění také v roce 1994 doporučení Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky pro použití ve školách. Dodnes se tento systém na školách používá, i když s výše zmíněnými potížemi s diakritikou ve Windows XP. Informace pro příznivce SGP Baltazara: připravujeme jeho verzi pro Windows :-)

Aktivace: neaktivovaná (zkušební) verze je plně funkční s výjimkou ukládání obrázků na disk a je omezena velikost překládaného kódu (5 kB). Programy s tímto omezením lze ukládat a opakovaně spouštět. Po aktivaci pomocí registračního kódu se ze zkušební verze stane plná verze.

Minimální konfigurace: PC-386, 640 kB RAM, VGA, FDD 3,5", HD 5 MB, myš, MS-DOS 5.0+, Windows 3xx/95/98.

baltík 2:

SGP Baltík 2 je nejjednodušší kreslicí a programovací nástroj pro děti od 4 do 9 let.
Tento program by měl být jedním z prvních programů dětí na počítači. Děti se pomocí tohoto programu, naučí nejenom ovládat počítač a pochopí, co to počítač vlastně je, co je to program, co jsou data a co je algoritmus.

SGP Baltík má 3 úrovně.
1. Skládej scénu - děti skládají myší z Baltíkových dílečků (předmětů) větší celky.
2. Čaruj scénu - učí se dávat Baltíkovi příkazy = učí se jej ovládat.
3. Programuj - z příkazových ikon vytvářejí posloupnosti příkazů = programují.

Stáhněte si program a vyzkoušejte se svými dětmi (4 - 7 let). K dispozici máte výukový kurz Baltíka 2 z časopisu Betynka.

Program SGP Baltík 2 byl kompletně celý naprogramovaný v systému SGP Baltazar. Baltík je tedy syn Baltazara, odtud název Baltík :-)

Aktivace programu Baltík 2
Neaktivovaný program pracuje v demo módu. Demo je plně funkční s výjimkou ukládání souborů na disk. Program se aktivuje zadáním Registračního kódu. Tento Registrační kód zakoupíte zde....

Minimální konfigurace počítače: PC-386, 640 kB RAM, VGA, FDD 3,5", HD 5 MB, myš, MS-DOS 5.0, Windows 3xx/9x/NT/ME/2000/XP.
Takže Baltík 2 fungoje i na těch nejstarších počítačích v ceně do 1000 Kč.

baltík 3:

Program SGP Baltík 3 je nadčasový výukový multimediální programovací a kreslicí nástroj pro děti a mládež. Baltík rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se s pomocí Baltíka naučí ovládat počítač, zvládnou základy práce s textovým editorem, s grafickým editorem, s multimédii, s elektronickou poštou, internetem a také základy algoritmizace a programování. Beze zbytku pochopí základní pojmy jako počítač, program, data, soubory, složky a Internet. V Baltíkovi mohou žáci vytvářet multimediální prezentace, výukové programy i hry. Všechny tyto programy mohou zasílat automaticky pomocí elektronické pošty svým kamarádům nebo rodičům, umístit je na Internet, nebo je přihlásit do soutěží.

SGP Baltík 3 je unikátní programovací nástroj, určený pro děti, mládež i dospělé.
Jedná se u první univerzální grafický programovací jazyk, na úrovní známých jazyků Basic, Pascal nebo C. Syntaxe Baltíka vychází ze syntaxe jazyka C. Způsob programování je stejný jako v Baltíkovi 2, ale má již kompletní množinu standardních programovacích příkazů a navíc příkazy pro multimédia a animace. Soubor příkazů Baltíka 3 zahrnuje všechny podmíněné příkazy (if, else if, switch-case), cykly (for, while, do-while), proměné, procedury, rekurzi, příkazy pro práci se soubory, s datumem a časem, práci s klávesnicí myší, grafické příkazy, matematické funkce atd. Program obsahuje velice podrobnou nápovědu, jak pro používání programu, tak pro vysvětlení všech příkazů grafického programovacího jazyka. Práci usnadňuje také jednoduché hromadné pčejmenovávání procedur, proměnných (tj. tzv. refaktoring), upozorňování na syntaktické chyby a celá řada dalších vyspělých technik a originálních postupů vyvinutých firmou SGP Systems.
Baltík 3 obsahuje ještě kvalitní bitmapový editor SGP Paint a SGP Animátor pro snadné vytváření automatických animací.

Baltík 3 získal celou řadu ocenění a to jak od odborníků na programování a odborných časopisů, tak od pedagogů, kteří se zabývají výukou programování.

K programu je k dispozici tištěná učebnice programování od renovovaného autora Ing. Rudolfa Pecinovského, CSc. a celá řada metodických materiálů včetně spouty hotových programů se zdrojovými kódy, které jsou tím nejcenějším "učivem" pro každého začínajícího programátora.

Podrobnější popis Baltíka 3
Popis Baltíka na Wikipedii
Popis Baltíka 3 v časopisu "Počítač pro každého"

Aktivace programu Baltík 3.
Licence k užívání programu je vázána na konkrétní počítač. Po zakoupení Licenčního čísla (s CD-ROM nebo bez CD-ROM) je třeba program aktivovat "odemknout" pro daný počítač. Bez odemknutí pracuje program v režimu zkušební verze, tj. všechny možnosti programu jsou plně funkční s výjimkou ukládání souborů na disk. K odemknutí programu je třeba získat Aktivační kód (odemykací klíč). Aktivační kód lze získat na internetu on-line (přímo z programu) nebo off-line (přes www stránku SGP), nebo také telefonicky ve firmě SGP Systems. Aktivační kód je generován za základě Licenčního čísla a ID počítače. ID počítače je kód, který si generuje Baltík sám po spuštění na daném počítači. Toto ID počítače je sice závislé na hw počítače, ale neposkytuje o tomto počítači žádnou informaci.

Každému uživateli jsou automaticky povoleny 2 aktivace, tj. vygenerování dvou Aktivačních kódů. Pro povolení další aktivace je třeba sdělit důvod požadavku na další aktivaci (nový počítač, nový motherboard apod.). Povolení další aktivace je v případě oddůvodněného požadavku bezplatné.

Minimální konfigurace počítače: PC 486, 16 MB RAM, VGA, myš Windows 9x/NT/2000
Doporučená konfigurace: PC Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM, SVGA (TrueColor), myš, zvuková karta, Windows 9x/NT/ME/2000/XP.
Pro úplnou instalaci je potřeba 40 MB volného místa na disku.
baltík 4 c#
SGP Baltie 4 C# je moderní objektově orientovaný výukový programovací nástroj založený na C#, DirectX a .NET, umožňující snadné programování 3D aplikací pro Windows (2000,XP,Vista). Je určen pro děti, mládež i dospělé.

Podle věku a zkušeností si můžete vybrat vhodný režim pro svou práci - od úplného začátečníka až po úplného profesionála:
Režimy                            Doporučený minimální věk
: konzolový režim                 10 let
: 2D interaktivní režim            7 let
: 2D programovací režim       11 let
: 3D interaktivní režim            7 let
: 3D programovací režim       13 let
Model Editor 3D
: možňuje změnit hotové 3D modely (velikost, textury, barvy materiálů) - 8 let
: vytvářet skupinové 3D modely - 9 let
Verze Pro (Professional) obsahuje navíc:
: samostatný režim C#, bez ikonek, lze napsat libovolný program v C# - 16 let
: editor C# kódu jako doplněk ikonového editoru
: generuje samostatně spustitelné aplikace (.exe)
: export projektu pro Visual Studio 2003,2005 (C#) a pro Visual C# Express.

: přehled možností Baltie 4 C#
: videoukázka - "4 Baltíci" příklad na multithreading (1,2MB)

: Stáhnout program
: Koupit licenci
: Zkušební licenci zdarma získáte ve svém SGP účtu

Aktivace: Při prvním spuštění je program třeba aktivovat. Aktivaci provedete pomocí Licenčního čísla buď on-line nebo off-line přes www stránku SGP. K aktivaci programu je zapotřebí Licenční číslo, které si můžete objednat zde....

Zkušební licence zdarma: vytvořte si osobní SGP účet, přihlaste se do něj a zvolte "Osobní zkušební licence zdarma ...".

Minimální konfigurace: Procesor 1 GHz, 256 MB RAM, 5 GB HD, grafika podporující DirectX 9.0c, myš, Windows 2000/XP/Vista.

Žádné komentáře
 
přeji pěkný den